månadsarkiv: juni 2021

Information om Corona

Vi hoppas att vi ska kunna genomföra alla sommarens kurser som planerat, men vi följer noga smittspridningläget, folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Det finns även möjligheter att komma som gäst under juli och augusti. Ifall coronasituationen under sommaren kraftigt skulle försämras kan nytt beslut behöva tas om maxantal personer på Kvinnohöjden.

ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILDA REGLER I KVINNOHÖJDENS SOMMARVERKSAMHET 2021 PÅ GRUND AV CORONAPANDEMIN

Vi har alla samma ansvar att vara varsamma med både oss själva och varandra! Alla på Höjden hjälps åt att påminna varandra om våra anpassningar. Vi följer FHMs riktlinjer, rekommendationer och pandemilagen etc. med detaljanpassningar efter våra förutsättningar:

– Tvätta händerna ofta och noga!
– Håll fysisk distans till de du inte umgås nära med annars
– Var hellre utomhus än inomhus
– Vädring ska ske ofta och mellan alla inomhusaktiviteter. Ha fönstren öppna vid lämplig väderlek.
– Du ska vara symptomfri för att komma till Höjden och stanna hemma om du har haft kontakt med personer som insjuknat. Anmälningsavgift och kursavgift återbetalas vid sjukdom.

Kvinnohöjdens medlemsmöte har beslutat att:
– Från 20 juni gäller 14, från 23 juni en begränsning på att maximalt 20 personer (kvinnor samt barn från 10 år) får vistas på KH samtidigt. Barn 0-9 år räknas inte. Detta förutsatt att alla vuxna som så önskar har möjlighet till eget rum.
– Från 1 juli gäller maximalt 30 personer (kvinnor samt barn från 10 år) får vistas på KH samtidigt. Barn 0-9 år räknas inte. Detta förutsatt att alla vuxna som så önskar har möjlighet till eget rum.
Detta antal är baserad på en bedömning av storleken på våra gemensamma lokaler, och antal rum.

SÄRSKILDA STÄD/HYGIENREGLER
Endast pappershanddukar i köket, matsalen och på toaletter. Egen handduk används på rummet och i duschen.
Handspritflaskor tillgängliga i matsal, samlingsrum, hall, kök, hygienutrymmen mm.
Städa ditt rum noggrant när du ska åka, glöm inte handtag mm. Det finns engångshandskar om du vill använda dem vid städning.

MATLAGNING
Maximalt 3 personer samtidigt vid matlagning, och alla övriga måste hålla sig borta från köket! För de som vill använda sådana finns andningsskydd FFP2 tillgängliga.

MATSERVERING
Tvätta händerna innan du går in i matsalen eller använd handsprit.
Undvik trängsel när vi tar mat, håll avstånd, köa inte. Glesa ut sittplatserna till armlängds avstånd, sitt vid olika bord, matbord finns nu även i Selma Lagerlöfrummet/biblioteket. Inget onödigt spring i och mellan rummen.
Sitt gärna utomhus, även där med armlängds avstånd. Om du vill ät ute även vid dåligt väder, ta med tjocka kläder och vindjacka, regnkläder. Kvinnohöjden har gott om filtar!
När det är många på Höjden kan det vara lämpligt att överväga indelning i två matlag på separata tider. Vädring emellan.

DISK
På diskmaskinerna använder vi programmet som står för kastruller mm, vilket är 70 grader.

KAFFE/FRUKT/MELLANMÅL
Sätt gärna fram kaffetermos bredvid fruktskålen, så undviks trängsel vid kaffebryggaren.

MÖTEN/AKTIVITER/UMGÄNGE
Om möjligt utomhus, om inomhus i rymlig lokal med begränsat antal. Dela upp i smågrupper vid behov. Håll avstånd. Glöm inte vädringen!
Sång inomhus är mycket olämpligt.

PROMENADER OCH BAD
Håll minst armlängds avstånd till varandra. Gäller även på badflotten/brygga.

DUSCH OCH BASTU
Undvik att byta om i omklädningsrummet i Annexet, byt på rummet där. Duscha så få som möjligt samtidigt. Tänk på att ett alternativ till dusch kan vara att tvätta dig utomhus, med tvättfat och handduk eller att bada i sjön med tvål.
Bastun är tillåten att använda från 1 juli för några få i taget (ensam, sällskap eller familj etc), dock endast kvällstid efter ett klockslag som alla boende i Annexet godkänt, efter detta klockslag får endast de bastande använda duscharna. Häxorna ansvarar för att detta tas upp i början på kursveckan och att det informeras tydligt.
Vädring av dusch/bastuutrymmet ska ske varje kväll efter användning genom att ställa upp alla fyra dörrarna ut, ett par timmar.

ÅTGÄRDER VID SYMTOM PÅ COVIDINFEKTION
Lämna inte ditt rum, utan ring genast till häxa, kursledare eller kamrat! Den du först får tag i ansvarar för att häxor och kursledare/igångsättare genast informeras. De ordnar att mat och dryck levereras till din rumsdörr, samt att vi sätter en lapp på din dörr om misstänkt covidinfektion.
I denna situation har häxor och kursledare/igångsättare ansvar för att situationen hanteras på ett lämpligt och smittsäkert sätt. 1177 kontaktas för råd. Enligt gällande rekommendationer ska inte allmänna kommunikationer användas.

Varmt välkommen till en härlig, men lite annorlunda,
vistelse på Kvinnohöjden i sommar!