Följ oss

Kvinnohöjden finns på Facebook, dels som en sida som man kan gilla och dels som en sluten grupp.

Sidan Kvinnohöjden innehåller information av allmän karaktär, till exempel adress till hemsidan, information om kursprogram med mera. Allt material är helt öppet för alla som använder Facebook och vem som helst kan ta del av innehållet.

Kvinnohöjdens sida

Man kan ansöka om att bli medlem i gruppen Kvinnohöjden eller bli inbjuden av en medlem som man är vän med på Facebook. Endast gruppmedlemmar kan göra inlägg i gruppen och materialet är uteslutande tillgängligt för gruppmedlemmarna.

Kvinnohöjdens grupp

Kvinnohöjden har även ett konto på Instagram som är öppet för alla att följa.

Kvinnohöjdens Instagram