Kurser

KURSER SOMMAREN 2019

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT GÅ KURS?
Kontakta i så fall Kvinnohöjden på telefonnummer 0243-22 37 07 eller maila till kvinnohojden@yahoo.se.
Flickor under 18 år har 50% rabatt på kurspriserna. Läs mer under Blandad information.

Kursprogrammet finns även för nedladdning på PDF-format här.

Kursprogram2018

• V 22: 30 maj-2 juni Öppningshelg
• V 25: 16-20 juni Kreativt målarläger • Feministiskt självförsvar
• (21-23 juni) Midsommarfirande
• V 26: (23-29 juni) Naturskola med teater för barn & vuxna
• V 27: (30 juni-6 juli) Projektvecka • Baba Yaga och Vasilisa
• V 28: (7-13 juli) Projekt berättarvecka • Vad tycker du egentligen?
• V 29: (14-20 juli) Bygg- och trädgårdsvecka • Nål och tråd väntar händer
• V 30: (21-27 juli) Feministdamer på läger • Din livsberättelse
• V 31: (28 juli-3 aug) Tolvstegsvecka
• V 32: (4-10 aug) International Tango Exchange Camp • Skuggplatser och solsken
• V 33: (11-17 aug) International Tango Week
• V 35: (30 aug-1 sep) Höstens arbetshelg

ÖPPNINGSHELG
Den här helgen är vi alla arbetande gäster och vi hjälps åt med att ställa i ordning och vårstäda husen och trädgården inför sommaren. Under helgen kommer du att kunna lära dig hur vi sätter på vattnet, var proppskåpen finns och hur trädgården ska tas om hand på bästa sätt, och mycket mer. Du väljer förstås själv vad du vill ta del av.
Vi kommer också att hinna äta gott, ha det bra tillsammans och kanske elda en och annan brasa.
Tid: 30 maj–2 juni
Pris: 450 kr (inkl kost och logi)

KREATIVT MÅLARLÄGER
om loss och måla både fritt och mer strukturerat och varva med tekniktips. Vi lär av varandra och målar bilder av det vi hittar i vårt inre eller det vi ser omkring oss.
Ta med ditt eget material.
Tid: 16-20 juni (sön-tors)
Pris: 1400 kr (inkl kost och logi)

FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR
OBS! Inställd!
Grunden i feministiskt självförsvar är att alla kvinnor är värda att försvara, och att det är en rättighet att försvara sig och säga nej. En utgångspunkt är att kvinnor på olika sätt utsätts för mäns förtryck och feministiskt självförsvar handlar om att ta tillbaka rätten till sin egen kropp, om att vända rädsla till vrede och handlingsberedskap. Under kursen utgår vi från gemensamma erfarenheter av kränkande eller hotfulla situationer och arbetar fram olika sätt att hantera dessa.
Vi övar på att sätta gränser och försvara oss med hjälp av tanke, röst och kropp. Vi använder olika övningar, diskussioner, rollspel, lekar och slagserier. Alla övningar är utformade så att de ska passa alla kvinnor. Det handlar inte om styrka och teknik utan om en vilja och en känsla av att känna sig värdefull! Självklart kommer vi också att ha tid till att sola, bada och umgås med varandra.
Tid: 16-20 juni (sön-tors)
Pris: 1400 kr (inkl kost o logi)

MIDSOMMARFIRANDE
Välkommen till Kvinnohöjden för att fira en skön midsommarhelg!
God mat, dans, visor, skogspromenader och kanske sommarens första dopp i sjön.
Tid: 21-23 juni (fre-sön)
Pris: 580 kr (inkl kost och logi)

NATURSKOLA MED TEATER FÖR BARN OCH VUXNA
OBS! Fulltecknad!
Vi fördjupar upplevelsen av naturen med hjälp av både konkreta naturskoleövningar och teaterövningar. Naturen blir vår inspiration och scen, och det är där vi finner vår rekvisita. Naturskolan vilar på ett grundschema med två workshops varje dag. Det kommer att vara gott om tid för egna aktiviteter som att bada, laga mat och leka med varandra. Kläder för sol och regn och eventuell övernattning utomhus behövs. Vi har plats för ca 14 barn. Barn som deltar i workshops ska ha fyllt fyra år. Varje barn behöver ha någon vuxen med, som tar ansvar för barnet.
Varmt välkomna!
Tid: 23–29 juni (sön-lör)
Pris: 2400 kr (inkl kost och logi)
Pris barn: 0-3 år gratis, 4-12 år 300 kr, dock högst 600 kr kostnad per ansvarig kvinna
Flickor 13–19 år 1200 kr

PROJEKTVECKA
Din egen vecka! Du gör det du vill, har lust till eller behov av. Större delen av tiden arbetar vi med vårt eget, vad det nu kan vara, penna, pensel, instrument, nål och tråd, den tjocka boken eller kanske studier i något som ligger dig varmt om hjärtat. Något som det inte finns tid till eller utrymme för i vardagen.
I slutet av veckan ges tillfälle att, för den som vill, presentera sitt projekt.
Tid: 30 juni–6 juli (sön-lör)
Pris: 2100 kr (inkl kost och logi)

BABA YAGA OCH VASILISA – RITUELL DANS SOM FEMINISTISK KROPPSPOLITIK
Utifrån myt- och sagocirklarna runt häxan Baba Yaga och hjältinnan Vasilisa ska vi utöva MYTERI: Vi ska spräcka nuets uppblåsta patriarkala myter som begränsar våra liv, vårt kunskapande och vår lust. Den rituella dansen är en form av cirkeldans som kombinerar gemensamma rörelser och enskild improvisation. Den förbereds genom berättande, bildskapande och rörelseövningar. Dansen ger var och en möjlighet att med fötterna i det gemensamma, komma i kreativ kontakt med, och ge sitt unika uttryck av de teman MYTERIET lyft fram.
Tid: 30 juni–3 juli (sön–ons)
Pris: 1200 kr (inkl kost och logi)

PROJEKT BERÄTTARVECKA
Här kan författare, serietecknare, konstnärer och alla som tampas med en manusprocess eller berättelse i någon form samlas för feedback och diskussion om gemensamma problem och lösningar.
Kanske kan vi skapa en grund för framtida samarbeten?
Tid: 7–13 juli (sön-lör)
Pris: 2100 kr (inkl kost och logi)

VAD TYCKER DU EGENTLIGEN?
Du behöver inte lita på andras bedömningar, du kan göra dina egna. Under veckan arbetar vi på att utveckla våra egna synpunkter och vi forskar på egen smak. Vad är god kvalitet för dig? Vi hjälper varandra att utveckla utvärderingskriterier för det vi önskar bedöma – oavsett om det gäller en cykel, en bok eller ett politiskt beslut. Hur kan känslor och intuition hjälpa oss i bedömningen och när blir de en felkälla? Vilken plats finns för tveksamhet i en diskussion om kvalitet? Vad som faktiskt är klokast vet vi sällan förrän efteråt. Hur hanterar vi risken i att uttrycka åsikter eller att ta beslut utan att ha tillräcklig kunskap om alla faktorer? Hur presenterar vi åsikter på ett övertygande sätt, skriftligt såväl som muntligt? Och var går den etiska gränsen för vad vi får mena?
Den här kursen är för kvinnor som känner för att städa lite i huvudet och stärka självförtroendet inför eget tyckande.
Tid: 7–13 juli (sön-lör)
Pris: 2400 kr (inkl kost och logi)

BYGG- OCH TRÄDGÅRDSVECKA – RUSTA MED LUSTA
Kvinnohöjden blir äldre och behöver omvårdnad och kärlek. Denna vecka rustar vi både hus och trädgård med både lust och arbetsglädje. Vi tar tag i olika projekt utomhus och inomhus, målar, fixar och snyggar till det som behövs. I trädgården fortsätter tuktningen av syrener liksom en del slyröjning. Gräs hålls efter med gräsklippare, trimmer och lie. Träd som tidigare har fällts ska kapas och klyvas.
Vi jobbar sex timmar per dag. Det finns möjlighet att jobba mindre och kombinera detta med att vara gäst, kontakta då igångsättarna i förväg. På kvällarna finns det tid för basgrupper, musik, dans och annat som vi kan bjuda varandra på. Gäster är väkomna denna vecka men av säkerhetsskäl är det inte lämpligt med yngre barn.
Tid: 14–20 juli (sön-lör)
Pris: 900 kr (inkl kost o logi)

NÅL OCH TRÅD VÄNTAR HÄNDER
En kurs i fritt broderi, både för dig som är nybörjare och för dig som redan har nål och tråd i hand.
Du lär dig grundstygn och arbetar med eget/gemensamt broderi.
Tid: 16–19 juli (tis–fre)
Pris: 1200 kr (inkl kost och logi)

FEMINISTDAMER PÅ LÄGER
En öppen vecka för oss som är gamla, riktigt gamla, uråldriga eller bara börjar bli gamla. En stor del av våra liv är redan levda och liv finns kvar att leva. Jaha ja…! Och sen då…? Veckan är öppen till sina former och blir helt enkelt det vi gör den till.
Vi kan vara allt från dödligt seriösa till skamlöst frivola.
60+ rekommenderas.
Tid: 21–27 juli (sön–lör)
Pris: 2100 kr (inkl kost och logi)

DIN LIVSBERÄTTELSE
Kom och dela din livsberättelse som bisexuell kvinna. Vi kommer att tillsammans i trygghet ge och lyssna på varandras berättelser. Att dela din berättelse och att lyssna till andras kan vara till hjälp till ökad förståelse för din egen livsresa. De här dagarna ger möjlighet till samvaro oavsett ålder. Det kommer också att finnas tid till egen reflektion, vila och promenader i naturen.
Tid: 24 – 27 juli (ons-lör)
Pris: 1200 kr (inkl kost och logi)

TOLVSTEGSVECKA
Under en vecka fyller vi gården med AA-möten, samtal, samvaro, god vegetarisk mat och framför allt ett tillfrisknande: Vi vänder oss till kvinnor som har problem med alkohol, både de som lever ett nyktert liv och de som har en önskan om att sluta dricka.
Vi träffas för att ge oss själva och varandra kraft och tillförsikt med fokus framåt.
Tid: 28 juli–3 augusti (sön-lör)
Pris: 2400 kr (inkl kost och logi)

INTERNATIONAL TANGO EXCHANGE CAMP
For advanced (social) dancers and/or teachers.
We invite you, dear tangueras, to join us for one week of tango exchange and Swedish countryside-summer-living at Kvinnohöjden in Dalarna, Sweden.
Women are amongst women at Kvinnohöjden and have been amongst women since the early 1980s. It is therefore a very special venue – to dance tango, to listen to each others stories, to learn from the others dancing experience; to cook, eat, hang out together in and around the wonderful house and the surrounding nature. This is not a course, and there are no course lea ders. The facilitators will provide the practical frame and structure for the week – following the spirit and tradition of Kvinnohöjden – while everybody is invited to fill the frame with content: bring you favourite tango figures, moves, ideas, thoughts, themes for discussions. You can stay the whole week, or participate for a shorter period of time. In that case, please contact Malin or Christina before booking.
Language: English
Dates: 4th–10th August (Sun–Sat)
Price: 2100 Skr (including accommodation and all meals)
Registration: You register by sending an e-mail to kvinnohojden@yahoo.se.
You don’t have to pay anything before you receive a confirmation.

SKUGGPLATSER OCH SOLSKEN
Klimatförändringarna och vår påverkan på naturen blir alltmer påtagliga och de berör allt och alla. Med utgångspunkt i begreppet skuggplatser och kursdeltagarnas egna erfarenheter och reflektioner tar vi oss an frågor om livs- och handlingsutrymme, med fokus på relationer, makt och ansvar. Hur påverkas vi och hur påverkar vi andra? Hur kan vi arbeta för solidaritet och rättvisa i förhållande till miljö- och klimatförändringar? Vilken kunskap och vilka sätt att kunna och veta behöver vi i relation till detta? Under kursens gång arbetar vi tillsammans utifrån ett feministiskt perspektiv med metoder som vandring, scenarier, gemensam läsning och kreativt skrivande.
Tid: 8–10 augusti (tors–lör)
Pris: 800 kr (inkl kost och logi)

INTERNATIONAL TANGO WEEK
We invite tango women from all around the world to the 4th international tango week at Kvinnohöjden! There will be several workshops to choose from every day. There will be practicas with instructors ready to coach, relaxed and inclusive milongas, discussions in large and smaller groups. We will be focusing on communication and presence, musicality, technique and body awareness. Together we will explore what tango at Kvinnohöjden means. Everyone take turns in leading and following and everyone dances with one another.
Previous knowledge: Medium/advanced level. You should have at least two years tango experience with weekly social dancing – preferably, but not mandatory, in both roles.
Language: English
Teachers: Malin Backström (Stockholm), Kristin Bjarnadottir (Göteborg), Henny Stridsberg (Paris), Susanna Grob (Switzerland)
Dates: 11th–17th August (Sun–Sat)
Price: 2400 Skr (including accommodation and all meals)
Registration: Will open 1st of March 2019. You then register by sending an e-mail to kvinnohojden@yahoo.se.
Since there is only room for 30 women, you have to be quick! You don’t have to pay anything before you receive a confirmation.

HÖSTENS ARBETSHELG
Kvinnohöjden förbereds för vintern.
Vi hjälps åt att göra i ordning trädgården, sätta in fönster, ta in trädgårdsmöblerna och rusta husen inför vintern.
Vi hinner också med att samtala, äta gott och mysa vid brasan.
Tid: 30 augusti–1 september (fre-sön)
Pris: 300 kr (inkl kost och logi)

Kursanmälan

Du anmäler dig genom att sätta in 300 kr på vårt plusgiro 2 95 23-8. Skicka samtidigt in anmälningstalongen från kursprogrammet alternativt ett vykort, brev eller e-mail med din anmälan till oss. Anmäl dig så snart som möjligt, om du vill vara säker på att komma med. Anmälan gäller från det datum du har betalat in avgiften. Det datum man betalar kan avgöra om man kommer med på kursen eller inte. Anmälningsavgiften är personlig, gäller angiven kurs och betalas endast tillbaka om kursen ställs in eller om du inte får plats.

Vi ses på Kvinnohöjden!

0243-22 37 07

kvinnohojden@yahoo.se